Koncentracija, dozacija, utrošak vode

Motorna i obična prskalica - razlike u koncentraciji

        Zbog uočenih grešaka u aplikaciji navodim primjer pripreme pesticida za tretiranje leđnim motornim rasprskivačem. Npr. ako ste do sada koristili običnu leđnu prskalicu i utrošili na prskanje vinograda 100 l vode i 200 grama pesticida, a nadalje bi željeli koristiti leđni rasprskivač, npr. STIHL (Štil), tada će te pomoću njega utrošiti samo 50 l vode na istu površinu ako postavite raspršivanje tako da se stvaraju sitne čestice, kao magla. Obzirom da ste promijenili utrošak vode, a da vam doza ostane ista morate utrošiti opet 200 grama pesticida. Doza uvijek ostaje ista, a koncentracija se mijenja prema utrošku vode.

        Pazite na pojmove koncentracije i količine pripravka po ha. Svaka oznaka koncentracije podrazumijeva utrošak 1.000 lit škropiva po ha (to se postiže standardnim leđnim prskalicama). Dakle, konc. škropiva 0,25% znači utrošak 2,5 kg pripravka/ha. Ako se aplikacija provodi atomizerima (motornim prskalilcama), drastično se smanjuje utrošak škropiva po ha. Međutim, glavna smjernica je količina pripravka po ha i ona mora biti konstantna.

        Vodite računada visoke temperatura često uzrokuju isparavanje sitnih kapljica koje izlaze iz atomizera, pa se dogodi da sredstvo, koje je nošeno kapljicom vode, uopće ne dospije na ciljanu površinu i naravno da će izostati očekivani zaštitni učinak sredstva. Zbog toga povećajte utrošak vode kako bi osigurali bolju pokrovnost. Utrošak vode po ha ne smije biti manji od 250 lit. Kod primjene zaštitnih sredstava ovo se vrlo često događa, a naročito u Dalmaciji te kod primjene visokokoncentriranih pripravaka, a koji se apliciraju u vrlo malim količinama po jednici poovršine.

        Zaključak: ako smanjimo utrošak vode po jedinici površine, morat ćemo povećati koncentraciju škropiva.