U posjeti

5. VRTOV IZLET - Daruvar 15. studenog 2008.

4. VRTOV IZLET - Križevci 17. studenog 2007.

3. VRTOV IZLET - Benkovac 30. rujna 2006.

2. VRTOV IZLET - Križevci 19. studenog 2005.

1. VRTOV IZLET - Daruvar 09. srpnja 2005.