Pepelnica vinove loze, oidium (Uncinula necator)

Opis: Pepelnica (oidium) se javlja na svim zelenim dijelovima vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka - zbog čega je i dobila ime pepelnica. Na lišću se ova prevlaka javlja i s lica i s naličja. Napadnuto mlado lišće se deformira, a često i suši. Najveću opasnost pepelnica predstavlja za grožđe koje biva zaraženo od zametanja pa do šaranja. Mlade bobice se u cijelosti pokrivaju sivopepeljastom prevlakom, smežuraju se i suše. Kod kasnijih zaraza bobice često pucaju, što je jedan od glavnih simptoma za pepelnicu. Obično veći dio grozda ili cijeli grozd obolijeva od pepelnice zahvaljujući brzom širenju površinskog parazita.

        Štetnost: Pepelnica (oidium) je američkog porijekla. Zapažena prvi put u Engleskoj 1845. godine, brzo se raširila u Evropi, da bi već 1850. zahvatila sva vinogorja Sredozemlja, a potom i Afrike i Australije, onemogućavajući praktično, u prvo vrijeme, proizvodnju grožđa. Pepelnica je i danas u mnogim vinogradarskim rajonima, naročito toplih krajeva, vrlo ozbiljna bolest, često opasnija od peronospore.

        Biologija: Sivopepeljastu prevlaku čini površinski splet micelije, na kome se razvio konidijski stadij opisan kao Oidium Tuckeri. Konidije vrše sekundarne zaraze u toku čitave vegetacije vinove loze. U drugoj polovini ljeta i početkom jeseni u pepeljastoj se prevlaci razvijaju loptasta tjelešca crne boje - peritecije, koje predstavljaju organe za prezimljivanje. Peritecije u toku proljeća, za vrijeme kiše, pucaju. Iz njih se oslobađaju askusi i askospore, koje stvaraju primarne zaraze. Micelija razvijena iz askospora daje prvu generaciju konidija i tako se dalje odvija razvojni ciklus parazitne gljive. U toku ljeta neki ogranci micelije prodiru u unutrašnjost pojedinih pupoljaka i tu prezime.
Za klijanje konidija nije potrebna voda, čak ni veća relativna vlažnost zraka. Otuda pojava da se pepelnica širi i za sušnih ljetnih perioda. Međutim, ukoliko je vlažnost zraka veća i temperatura povoljna, utoliko će se pepelnica intenzivnije razvijati. Inače razvoj parazita je moguć na temperaturama između 5 i 35°C, sa optimumom oko 26°C.        Mjere suzbijanja: Za suzbijanje pepelnice koristi se elementarni sumpor i neki sumporni spojevi - kao klasična sredstva te fungicidi na osnovi meptildinokapa, sistemični fungicidi i kombinirani preparati koji suzbijaju i peronosporu i pepelnicu. Sumpor u prahu služi za zaprašivanje, dok se koloidalni sumpor i neki drugi preparati sumpora koriste za prskanje, bilo da se dodaju bordoškoj juhi, u cilju istovremenog suzbijanja peronospore i pepelnice, bilo da se upotrebljavaju sami kao suspenzija u vodi. Aktivnost sumpora je utoliko veća ukoliko je vrijeme suše i toplije.

Pepelnica, oidium, lug (Uncinula necator) - mjere suzbijanja

Sredstva na osnovi sumpora:

PreparatKoncentracija [%]Napomena 
CHROMOSUL 80 0,3 -0,4 kontaktno djelovanje

 

Ostala sredstva:

PreparatKoncentracija [%]Napomena
CABRIO TOP 0,2 lokosistemično i kontaktno djelovanje
STROBY WG 0,02 lokosistemično djelovanje
COLLIS 0,03-0,04 sistemično i lokosistemično djelovanje
VIVANDO 0,02 sistemično i kontaktno djelovanje


        CJELOVITA ZAŠTITA OD PEPELNICE U VINOGRADU

  • Koristite kvalitetne kurativne pripravke za kontrolu primarnih infekcija u prvom dijelu sezone (CABRIO TOP, STROBY WG). Preporučena primjena s bakrenim pripravcima u drugom dijelu sezone, pred zatvaranje grozda pa do šaranja.
  • Koristite kombinirane pripravke (COLLIS, VIVANDO) u vrijeme najveće opasnosti od pepelnice radi spriječavanja pojave otpornost bolesti na triazole i često korištene preparate.
  • Koristite visokokvalitetne sumporne pripravke (CHROMOSUL 80) u kombinaciji sa sistemicima (VIVANDO), kako bi im se ubrzalo djelovanje i spriječila pojava rezistentnosti. Važna primjena upravo pred cvatnju vinograda.
  • Uvedite novu djelatnu tvar u zaštitu vaših vinograda – metrafenon (VIVANDO) specifičnog djelovanja na pepelnicu – VIVANDO ima jedinstveno djelovanje na pepelnicu, dobro se miješa sa svim fungicidima u zaštiti vinograda i naročito je pogodan za korištenje na problematičnim, strmim i terasastim položajima, te na sortama naročito osjetljivim na pepelnicu. VIVANDO je izvrstan izbor u antirezistentnoj strategiji. Ne pokazuje unakrsnu rezistentnost s traizolima i drugim grupama djelatnih tvari za kontrolu pepelnice.
  • Koristite eradikanate – čistače (hipermangan) koji uništavaju micelij pepelnice na grozdovima (pojava u slučaju velike nepažnje pri zaštiti vinograda). Hipermangan služi samo za trenutno čišćenje pepeljaste prevlake s grozdova. Ne pruža zaštitu od ponovnog razvoja pepelnice pa preporučamo „pranje“ zaraženih grozdića hipermanganom ujutro, a popodne je potrebna aplikacija novog sloja fungicida (STROBY, COLLIS ili VIVANDO).